Fijn - Fijn voor woningcorporaties

Fijn voor woningcorporaties

Betaalbare woningen voor woningcorporaties

Op zoek naar betaalbare, snelle en duurzame woningen? Met Fijn Wonen bieden we woningcorporaties de mogelijkheid om betaalbare, comfortabele en toekomstbestendige woningen te bouwen, verhuren en beheren. Door al onze woonruimtes onder eigen dak grotendeels ‘vooraf’ te produceren met vaste co-makers, kunnen wij tijdens het afleveren snel en betaalbaar te werk gaan. Op deze manier borgen wij de leverzekerheid, snelheid en kwaliteit van de woningen. 

Support voor, tijdens en na aflevering woning

Zijn onze woningen afgeleverd? Dan blijven wij betrokken door professioneel advies, actieve ondersteuning, monitoring, een dashboard en energie-coaching aan te bieden aan onze bewoners. Daarmee ontzorgen we wooncorporaties. Kortom: wij bieden betaalbare, comfortabele en toekomstbestendige woningen voor jouw huurders en bieden hen support en zekerheid voor, tijdens en na het afleveren van de woning.

Wijk van de toekomst

Wij streven ernaar om samen met woningcorporaties te werken aan de wijk van de toekomst. Een wijk waarin technologie niet alleen wordt ingezet om het leven slimmer en duurzamer te maken, maar ook om anderen daarvan mee te laten profiteren. We blijven innoveren, grenzen verleggen en - als het even kan - anderen inspireren om met ons mee te doen. Doe jij mee?

De voordelen op een rijtje

 • Wij leveren ‘volledige’ producten. Dat houdt in dat we onze woningen afleveren inclusief alle ontwikkelactiviteiten en bijkomende kosten.
 • Dankzij onze ‘slimme’ architectuurtools is elk ontwerp uniek én betaalbaar.
 • Al onze woningen zijn ‘Nul Op de Meter” (NOM)-ready en gasloos.
 • Al onze woningen zijn standaard compleet. Dit houdt in dat alle benodigde elementen - en zelfs meer - aanwezig zijn. 
 • Doordat onze producten in eigen beheer geassembleerd worden, houden wij grip op de kwaliteit, prijs en planning. 
 • Voor onze woonproducten is de EPV-regeling van kracht. 
 • Leverzekerheid
 • Zelfs na aflevering van onze woningen, blijven wij support en zekerheid bieden. 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Betaalbaar

Door onze slimme productiemethode zijn wij in staat producten af te leveren met een hoge kwaliteit voor een lage prijs.

Hoe we dat doen? Samen met co-makers hebben wij een ‘slim productenplatform’ ontwikkeld met gestandaardiseerde en geïndustrialiseerde bouwstenen. Met deze bouwstenen kunnen we een grote variatie woningen realiseren en keuzevrijheid bieden tegen een prijs die normaalgesproken voor volledig gestandaardiseerde producten geldt.

Door de ontwikkeling van nul-op-de-meter-woningen (gasloos), wordt standaardisatie bovendien vergroot, met als gevolg: verlaging van de prijs. Hierdoor is voor woningcorporaties een extra inkomstenstroom mogelijk.

Tot slot is de complete afwerking van onze woningen in het productenplatform opgenomen, wat leidt tot een verlaging van zowel product- als proceskosten.

Comfortabel

Wij bieden drie verschillende basistypes nieuwbouwwoningen, waaronder type 101 en 201 - de favorieten van woningcorporaties. Daarbij zijn verschillende energievarianten mogelijk: volledig NOM (aardgasloos, all-electric en aan te sluiten op stadsverwarming) tot een energieneutrale versie.

Samen met een aantal gerenommeerde architecten hebben we een ‘slimme toolset’ ontwikkeld waarmee woningen per project volledig gepersonaliseerd kunnen worden. Denk aan verschillende kleuren baksteen, typen dakpan, gootafwerkingen en kozijnindelingen.

Met deze toolset hebben architecten een aantal architectuurpakketten samengesteld, zodat voor elk project en op iedere locatie een passende, projectspecifieke uitstraling kan worden gerealiseerd.

Door de mogelijkheid om luxe elementen toe te voegen, waaronder dakramen, vloerverwarming, hangend toilet en vorstvrije buitenkraan, zijn onze woningen niet alleen duurzaam en energiezuinig, maar vooral ook comfortabel.

Toekomstbestendig

Moeten woningcorporaties op korte termijn al uitkomen op gemiddeld energielabel B voor hun woningen, op lange termijn worden woningcorporaties verplicht alleen nog CO2-neutrale woningen aan te bieden. Dankzij onze fijne voorzieningen spelen wij hierop in en zijn onze woningen geschikt voor nu en voor later. En we kijken zelfs verder dan later: door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen houden wij rekening met onze volgende generatie.

Hoe we de toekomst in gaan:

 • Ten eerste hebben onze woningen een goede thermische schil en luchtdichtheid
 • Daarnaast leveren we onze woningen all-electric af, oftewel: alle voorzieningen voor koken, warm tapwater en verwarming zijn elektrisch geregeld
 • Bovendien bieden wij met vloerverwarming een duurzaam afgiftesysteem én door middel van zonnepanelen een duurzame opwekking van elektriciteit
 • Extra fijn is dat de ‘techniekruimte’, waarin ook de lucht- en waterpomp zijn bevestigd, direct bij de voordeur is, waardoor alle techniek goed bereikbaar is
 • Daarnaast creëren we met onze WTW-ventilatie-unit een gezond binnenklimaat met warmteterugwinning. 
 • Tot slot krijgen bewoners van onze NOM-woningen die onder de EPV-wetgeving vallen inzicht in hun energieverbruik door monitoring en bieden we coaching
 

Inzicht in energieverbruik en coaching

Voor de sociale huurmarkt is het mogelijk een zogenaamde Energie Prestatie Vergoeding (EPV) te vragen. Dit is een extra inkomstenstroom voor de verhuurder bovenop de 'kale huur' die binnen het passend toewijzen past. Voorwaarde voor het vragen van de EPV is wel dat de woning 'Nul Op de Meter' (NOM) is en geen gasaansluiting meer heeft.

NOM betekent dat bewoners over een energiebundel beschikken die voldoende is om een heel jaar van te wonen. De meter blijft over een heel jaar op nul staan. Dit is niet alleen waardevol voor bewoners, maar ook voor corporaties. De EPV-wetgeving vereist een jaarlijkse verantwoording van de energiebundel. Monitoring helpt ons daarbij door inzicht te verschaffen in het energieverbruik van een woning op detailniveau en voorziet bewoners van informatie over hun eigen verbruik.

Wij bieden woningcorporaties de optie om voor een vast bedrag per jaar de prestaties te garanderen. Daarmee verzekeren we corporaties dat de woningen blijven presteren zoals afgeleverd.

<h2>Support en zekerheid</h2>

Woningcorporaties weten als geen ander dat het slagen van een woonproject valt of staat met de manier waarop bewoners betrokken worden. Wij ondersteunen en ontlasten corporaties met onze eigen woonconsulenten die bewoners begeleiden naar fijn wonen. Om woningcorporaties én de bewoners van onze woningen optimaal te laten profiteren van alle energiebezuinigende mogelijkheden, bieden wij energiecoaching aan.

Met behulp van een energiedashboard maken wij de prestaties van de bewoner inzichtelijk, waardoor een bewoner meer energiebewust is en aangezet wordt tot energiezuiniger gedrag. Onze woonconsulent is tot drie maanden na aflevering van de woning het aanspreekpunt. Daarna neemt onze servicedesk het over. 

Meer weten?

Wil je meer weten over onze woningen, heb je advies nodig of wil je de mogelijkheden doornemen? Onze medewerkers staan voor je klaar. Maak direct een afspraak!

Meer weten?

Bel of mail ons