Metamorfose voor de Jan Eisengastraat

Een metamorfose voor de Jan Eisengastraat

In de Jan Eisengastraat in Gorredijk leveren we momenteel voor woningcorporatie Elkien 26 woningen af. Dit is de eerste fase van de vervangende nieuwbouw in de straat die zeer zeker toe was aan vernieuwing en verduurzaming. Aan de andere kant van de straat worden in de tweede fase, die begin 2019 start, nog eens 16 nieuwe woningen gerealiseerd.

Mooi resultaat

Uitvoerder Justin Boomstra van Van Wijnen, heeft voor een zeer goede uitvoering van het project gezorgd. Dit heeft als resultaat dat er praktisch geen opleverpunten zijn. Ondanks een aantal tegenvallers met de bodemsanering en in een later stadium met de afbouw, hebben we met elkaar weer een mooi resultaat geboekt waar we met recht trots op mogen zijn.

Inspraak

Een gedeelte van de huidige bewoners keert terug in de opgeknapte straat. Deze bewoners hadden via Elkien ook enige inspraak in het ontwerp van de woningen. Dit heeft geresulteerd in een interne bijkeuken, waarbij de wasmachineaansluiting op de begane grond is geplaatst. Elkien heeft de Fijn-woningen afgenomen inclusief prestatiegarantie. Hierdoor is Elkien ervan verzekerd dat de woningen blijven presteren zoals afgeleverd.

Als de tweede fase in het voorjaar van 2019 is afgerond, kunnen we met recht spreken van een heuse metamorfose!