Fijn Wonen Renovatie

Van bestaande woningen naar NOM-woningen met prestatiegarantie

Voor bestaande bouw leveren wij energetische en levensloopbestendige oplossingen. Dit doen wij middels een slimme en efficiënte schil- en installatieoplossing. Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, dienen de woningen in een rijopstelling te staan en voorzien te zijn van vrijwel vlakke gevels. Woningen kunnen zowel één- als tweelaags zijn uitgevoerd met een kapconstructie. De architectuur stemmen wij projectspecifiek af, zodat deze past in het straatbeeld. Onze verbouwwerkzaamheden voeren wij vlot en met weinig overlast uit. Warm contact met en goede informatievoorziening aan bewoners zien wij als een essentieel onderdeel van een geslaagde verduurzaming. Indien gewenst verzorgen onze bewonersconsulenten en energiecoaches de communicatie met en begeleiding van de bewoners voorafgaand, tijdens en na afloop van de werkzaamheden. Heeft u bestaand woningbezit en wilt u meer informatie dan treden wij graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.