Feestelijke pre-launch De Loskade in Groningen

Feestelijke pre-launch De Loskade in Groningen

Op vrijdag 8 februari was de pre-launch van het project ‘De Loskade’ op het Suikerfabriekterrein in Groningen. Een laatste bijeenkomst voor alle betrokken partijen bij dit duurzame en innovatieve project, voordat het officieel gelanceerd wordt op het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 op 14 februari in Leeuwarden.

Lovende woorden van wethouder Van der Schaaf

Tijdens een bijeenkomst op het Suikerfabriekterrein, de toekomstige locatie van De Loskade, werden alle betrokken partijen onder het genot van een hapje en drankje op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen van het project. We namen tijdens de pre-launch de aanwezigen mee in het verhaal van De Loskade en gaven blijk van waardering voor ieder zijn bijdrage. Regiodirecteur van Van Wijnen Noord, Hilbrand Katsma, begon de middag met een welkomstwoord en met een persoonlijk welkom aan wethouder Van der Schaaf van de gemeente Groningen, die zijn grote waardering en complimenten voor dit project uitsprak.

De Loskade

De Loskade is een pop-up wijk die gericht is op duurzame innovaties in een experimentele omgeving. ‘Het is een ongerept stukje stad met heel veel kansen, waar je kunt experimenteren met dingen die je nog niet hebt gedaan’, vertelt Noor Wit, projectontwikkelaar van de Loskade. Met De Loskade anticiperen we op veranderende gebruikerswensen zoals compact, betaalbaar en zelfvoorzienend leven. Daarnaast experimenteren we met circulariteit in een aantal vormen, zowel op gebied van (bio-based) materialen als op verplaatsbaarheid.

De wijk bestaat uit veertien woningen en 32 studio’s. ‘We gaan een avontuur aan. We gaan eerst kijken hoe alles gaat en dan gaan we onderzoeken of bepaalde dingen bevallen of juist niet. Dat kan gaan over bijvoorbeeld het klimaat of de omgeving’, vertelt Hilbrand Katsma. Hilbrand: ‘Een van de grootste uitdagingen is dat het niet klaar hoeft te zijn, maar dat is tegelijkertijd het mooie van dit project.’

Circulariteit

Circulariteit is een heel belangrijk element van de Loskade. Er wordt tijdens het project bijvoorbeeld geëxperimenteerd met bio-based gevelmaterialen. ‘Ook zullen sommige woningen of studio’s bijvoorbeeld het toilet doorspoelen met regenwater in plaats van drinkwater. Het is immers zonde om hier schoon water voor te gebruiken’, aldus Marije Kamphuijs, manager circulariteit. Alles wordt ook na het project hergebruikt. Zelfs de bestrating en het groen, verzorgd door Donker Groen, worden na elf jaar weggehaald en ergens anders geplaatst.

De toekomst

Wethouder Van der Schaaf is erg positief over het project. ‘De thema’s die in dit project naar boven komen worden belangrijk gevonden door de coalitie. Jullie laten zien dat het kan. Jullie gaan het daadwerkelijk uitvoeren’, zegt de wethouder lovend. ‘Dit houdt in 2030 niet op. Ook dan hebben we elkaar nog heel hard nodig. We zullen moeten werken aan de duurzame, circulaire toekomst, waar we allemaal onze schouders onderzetten’, sluit de wethouder af.

Planning

Deze week worden de eerste woningen gebouwd. In week 13 starten we met de montage van de overige 44 eenheden. Die worden in een bouwstroom achter elkaar doorgebouwd. Daarna komen de inrichting van het terrein en de aansluiting van de woningen. Vanaf juli hopen we de woningen te kunnen verhuren. Het wordt een mooie zomer!