We denken graag met onze klanten en bewoners mee en bieden ze graag een zo energiezuinig mogelijk (t)huis. 

Hieronder vertellen we meer over hoe energiezuinig onze woningen zijn en hoe we dat precies voor elkaar krijgen. 

Hoe energiezuinig is een Fijn Wonen-woning?

Al onze grondgebonden woningen zijn all-electric. Anno nu is dat natuurlijk een must voor elke nieuwbouwwoning en daarom zijn alle Fijn Wonen-woningen standaard BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) met 0, 1 of 2 zonnepanelen. Er is hiermee veel ruimte voor extra panelen op het dak (optioneel) om extra energie op te wekken en de energierekening per huishouden te drukken, vaak zelfs tot nul (uitgaande van saldering). Uiteraard voorzien wij ook iedere nieuwbouwwoning van een warmteterugwin (WTW) installatie en een warmtepomp, waarvan de buitenunit fraai wordt weggewerkt in de berging. Onze woningen worden standaard voorzien van de mogelijkheid tot koelen met behulp van zo'n warmtepomp. Door de vloerverwarming kan koel water van ca. 18 graden worden gevoerd waardoor de woning in de zomer minder opwarmt en koeler aanvoelt. Voor deze installaties werken we uitsluitend met A-merken.

Doordat de energiezuinige woningen van circulair beton met een laag CO2-gehalte gemaakt worden, geeft dit door de massatraagheid een aangename binnentemperatuur die langer stabiel is. Door de woningen daarnaast goed te isoleren, zorgen we ervoor dat de netto warmtevraag in kWh's per m2 per jaar laag is. Woningcorporaties die maximale energieprestatievergoeding (EPV) vragen, kunnen die aanvragen voor waardes van 0-30 kWh's per m2 per jaar. Onze woningen zitten (vrijwel allemaal) onder de waarde van 30, vaak zelfs onder de 20 en zijn daarmee uitstekend geïsoleerd.

6 NOM-woningen Heerhugowaard

BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw

BENG heeft alleen betrekking op gebouw gebonden energie. Huishoudelijk energiegebruik voor apparaten zoals de stofzuiger en verlichting blijven hierbij buiten beschouwing. In een woning gaat het daarom enkel om:

  • verwarmen en koelen.
  • tapwaterverwarming.
  • hulpenergie voor installaties zoals warmtepomp en ventilatiesysteem.

BENG is onder te verdelen in verschillende indicatoren. Zo geeft BENG 1 aan hoeveel energie er nodig is voor het verwarmen en het koelen van de woning en laten BENG 2 en 3 zien waar deze energie vandaan komt. Daarbij gaat het bij BENG 2 om de hoeveelheid fossiele energie (grijze stroom) en bij BENG 3 om het percentage hernieuwbare energie (groene stroom). Als eenheid wordt kilowattuur (kWh) gebruikt. Ook voor energie in de vorm van fossiele brandstof communiceert men met deze term. Het gaat dus niet om de kWh’s op de meter in de woning. De hoeveelheid elektriciteit die via het net wordt geleverd, wordt vermenigvuldigd met de primaire energie factor (PEF) welke per 1 januari 2021 bepaald is op 1,45. De kans op temperatuuroverschrijding, de laatste indicator, wordt uitgedrukt met de term TOjuli. Hoe groter de TOjuli, hoe groter de kans dat de temperatuur in huis te hoog oploopt. Toepassingen die we daarom aanbrengen, zijn vloerkoeling (via de vloerverwarming) bij grondgebonden woningen. Aan alle vier bovenstaande indicatoren is een eis verbonden en een gebouw moet tegelijkertijd aan al deze vier eisen voldoen, wil je spreken van BENG.

Zonnepanelen in Grou

ENG: Energie Neutraal Gebouw

ENG staat voor Energie Neutraal Gebouw en werkt net weer anders dan BENG. Bij BENG hoeft de woning namelijk niet volledig energieneutraal te zijn, maar is deze wel energiezuinig. Bij ENG is dit wel het geval. Dat betekent dat er bij een energieneutraal gebouw jaarlijks géén energie verbruikt mag worden van een elektriciteitscentrale. Ook mag er geen gas verbruikt worden. Kortom: de woning mag niet meer energie verbruiken dan dat het oplevert. Een energieneutrale woning mag wel elektriciteit gebruiken van een energieleverancier, maar deze gebruikte elektriciteit moet ook weer terug geleverd worden aan de energieleverancier.
Rijswijk

NOM: Nul-op-de-Meter

Ten opzichte van BENG en ENG wordt er bij Nul-op-de-Meter niet alleen gekeken naar het energieverbruik dat gerelateerd is aan het gebouw (zoals het verwarmen van de woning en het gebruik van warm water, etc.) maar ook naar het verdere energieverbruik van de gebruikers van het gebouw, de bewoners dus. Hier wordt ook het verbruik van bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten zoals de stofzuiger, de wasmachine of droger, de tv, de verlichting, een (spel)computer, etc. in meegenomen. De opgewekte energie van de woning moet namelijk ook dit hele verbruik dekken. NOM is dus heel erg afhankelijk van hoe de woning gebruikt wordt. Er is vooraf vaak een gemiddelde inschatting gemaakt van het totale energieverbruik van alle apparaten.
Disclaimer

Niet alle woningen kunnen (meer) als NOM worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de configuratie (hoeveelheid gevelopeningen, dakkappellen, etc.). Daarnaast vermindert de efficiëntie van de panelen met de jaren. Bij oplevering van de woning is de werking van de panelen uiteraard 100%, maar ieder jaar neemt dit met zo’n 1% af. Je zou daarom kunnen stellen dat de panelen na ca. 10 jaar minder stroom leveren dan toen ze net op het dak lagen. Daarnaast is de opgewekte zonne-energie van de panelen voor iedere woning anders. Dit heeft te maken met waar de woning exact geplaatst is. Zo kan het bijvoorbeeld variëren hoe de zonnestralen schijnen en of er een grote boom of hoge flat voor je woning staat die het zonlicht tegen kan houden.