Wat houdt circulair bouwen voor ons in? 

Als onderdeel van Van Wijnen bouwen we samen aan ruimte voor een beter leven. Wij realiseren ons dat woningbouw een enorme impact heeft op onze aarde. Zowel qua gebruik van fossiele energie, water en grondstoffen als het gevolg daarvan, namelijk CO2-uitstoot. Als veroorzaker en beleidsmaker voelen we ons daarom verantwoordelijk om in beweging te komen. Het moet anders, het is tijd voor een nieuwe manier van bouwen!

We acteren daarom altijd proactief en wachten niet op regels en wetten. Ook nu formuleerden we op basis van onze eigen ambities doelen. We praten en denken niet alleen mee met anderen, maar experimenten en ontwikkelen vooral ook door het zelf te doen. Dit verschaft ons steeds nieuwe inzichten die we gebruiken om steeds meer vóór te denken in plaats van ná te denken.

Duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid en circulariteit zijn begrippen die in de woningbouw in Nederland heel verschillend worden gebruikt. Bijvoorbeeld de mate waarin woningen energie- en grondstofzuinig worden geproduceerd en (her)gebruikt tot uitdrukking te brengen. Bij Fijn Wonen kijken we breder. Toekomstbestendigheid vatten we samen als alles wat nodig is om zowel de milieu- en natuurimpact te verkleinen als sociale en maatschappelijke relevantie te vergroten. Zo hebben we onszelf tot doel gesteld in 2025 volledig afvalvrij te zijn en zetten we op verschillende niveaus stappen om deze te behalen. Bij materiaalkeuzes letten wij op de herkomst en verwerking van het materiaal én wat er in de toekomst mee kan gebeuren.

Toekomstbestendigheid is naast betaalbaarheid en comfort één van de drie pijlers onder al onze woonproducten en diensten.

Integrale aanpak

Wij geloven in een integrale aanpak waardoor deze drie pijlers niet met elkaar concurreren, maar elkaar op een slimme manier versterken in hun onderlinge samenhang. Omdat we onze aanpak graag meetbaar en transparant houden werken we vanaf het allereerste moment met de Building Circularity Index van BCIgebouw. Welke inmiddels ook in de transformatie Agenda Circulaire Economie en de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen is omarmd als een belangrijke fundamentele systeemkeuze.

Circulariteit van Fijn Wonen

In 2018 bouwden we het eerste prototype van de Fijn 3.0 woning Gorredijk. Bij de ontwikkeling van de volledig remontabe woning is ieder onderdeel en materiaal onder de loop genomen. Uiteraard ontwikkelden we na het eerste prototype steeds verder. En experimenteren we actief met de opgedane kennis met onze afdeling R&D. We testen in de eigen omgeving welke toepassingen in de praktijk het beste tot zijn recht komen. Ook de voortgang van deze ontwikkelingen meten wij middels de Building Circularity Index (BCIgebouw ). Deze werkwijze vormt de basis voor een betrouwbaar en stevig circulair advies.

Prototype circulaire woningen

Wil je onze circulaire woningen met eigen ogen zien? Dat kan op De Loskade, op het voormalige Suikerfabriekterrein in Groningen. De woningen die hier staan, zijn stuk voor stuk circulair, dus verplaatsbaar en volledig te recyclen. Hiermee kunnen ze op een andere locatie een tweede leven krijgen. We ontwikkelen ons steeds verder en experimenteren actief met de opgedane kennis van de afdeling Productontwikkeling. Op deze manier testen wij (o.a. op De Loskade) welke toepassingen in de praktijk het beste tot z’n recht komen en welke opties het meest efficiënt zijn. Onze voortgang meten wij met de Building Circularity Index (BCI). Deze werkwijze vormt de basis voor een betrouwbaar en stevig advies.

Maar hoe ziet De Loskade er dan uit? Je vindt hier een heuse woonwijk met diverse Fijn Wonen-woningen. In 2019 openden we hier de ‘circulaire wijk van overmorgen’. De woningen die hij staan, zijn volledig remontabel. Samen met tijdelijke bewoners en partners werken we hier tot 2030 aan ruimte voor beter leven. Door samen met huurders die hier maximaal 6 maanden mogen verblijven en creatieve en vooruitstrevende partijen te experimenteren, leren we iedere dag weer iets nieuws! Van duurzame energieoplossingen met zonne- en windenergie, zoals solar dakpannen, tot nieuwe gevelmaterialen. De tijdelijke bewoners wonen letterlijk in een living lab en mogen gebruik maken van allerlei nieuwe en duurzame innovaties. Op deze manier leren we wat goed werkt en wat niet. Zo anticiperen we op veranderende gebruikerswensen zoals compact, betaalbaar en zelfvoorzienend leven. Met als doel: onze woonproducten steeds verder te verbeteren.  

Circulaire woningen uit de fabriek

We hebben alle opgedane kennis vertaald naar de volgende verbeterde versie. Deze nieuwe serie woningen en appartementen komt straks uit de eigen fabriek in Heerenveen.

Onze woonproducten zijn

 • Circulair; losmaakbaar, remontabel en herbruikbaar.
 • Energiezuinig, energieneutraal of nul-op-de meter met gegarandeerde prestaties.
 • Slim en slank ontworpen met aanzienlijk minder materiaal ten opzichte van onze tweede generatie woonproducten.
 • Van hoge kwaliteit door prototyping en uitgebreid testen in ons eigen laboratorium.
 • Geproduceerd en geassembleerd met aanzienlijk minder CO2 uitstoot in transport.
 • Robuust en comfortabel door gebruikmaking van beton met nu al 49% minder CO2 uitstoot dan conventioneel. Dit staat jaarlijks gelijk aan 48 miljoen autokilometers!
 • Nagenoeg afvalloos.
 • Gemaakt in onze eigen duurzame fabriek
 • Alle woningen zijn te voorzien van een materiaalpaspoort en demontage plan.
 • Geënt op een natuurinclusieve leefomgeving met voorzieningen voor flora en fauna op gebouw- en/of gebiedsniveau, maar ook oog voor het behoud of aanleg van bomen, planten en groen. Ontwikkeld met de mogelijkheid voor groendaken, infiltratie voorzieningen en waterbassins op kavel- en/of gebiedsniveau ten behoeve van wateradaptie.
 • Geschikt voor Groene financiering producten.

Om te meten waar we staan en ons door te ontwikkelen sturen we niet op één enkele parameter. Het vakgebied van circulariteit is in ontwikkeling, en wij ontwikkelen mee. Samen met anderen. Bijvoorbeeld met partners van Cirkelstad dragen we binnen het programma ‘Samen Versnellen’ bij aan de ontwikkeling van een integrale set indicatoren die in samenhang en balans de impact op milieu en natuur en sociale en maatschappelijke relevantie tot uitdrukking brengen. Zoals MPG, EPC en BCI.

Vanuit het geloof dat we alleen wellicht sneller, maar samen toch echt verder zullen komen, zijn we o.a. betrokken als lid en bestuur van Netwerk Conceptueel Bouwen en Cirkelstad en de Vereniging Circulair Friesland. Daarnaast zijn we onder andere medeondertekenaar van het eerste uur van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen en het Convenant natuur inclusief bouwen. Zo ontstaan er steeds meer samenwerkingen en brengen we het circulair bouwen naar een nieuw level.

Meer weten over circulair bouwen bij Fijn Wonen?