Fijn Wonen in Assen met Vesteda

Recent leverden wij in Assen 45 woningen van type 301 af aan Vesteda. De belegger richt zich op de middeldure huur en wil een leidende rol spelen op het gebied van duurzaam wonen. Vesteda werkt vaker samen met Van Wijnen, maar de kennismaking met Fijn Wonen, het geïndustrialiseerde woonproduct, betrof hier een primeur. Wij zijn benieuwd hoe de kennismaking is bevallen en nemen deze ervaring gelijk mee in de verbeterpunten voor de toekomst. Op het hoofdkantoor van Vesteda in Amsterdam spraken wij Senior Acquisitie Manager Rienk de Jong en Regiomanager Liesbeth Janssen.

De locatie van woonpark Diepstroeten is prachtig

Assen en Amsterdam liggen bijna 200 kilometer van elkaar verwijderd en de locatie ligt niet direct centraal in het werkgebied van Vesteda. De omgeving is echter meer dan vertrouwd gebied voor De Jong. Hij groeide er op en was dan ook erg enthousiast over de mogelijkheid om juist hier een project te kunnen ontwikkelen. “De locatie van woonpark Diepstroeten is prachtig. In het groen, met een dorps karakter en alle voorzieningen dichtbij, maar ook nog eens vlakbij de stad.” Janssen was minder bekend met het gebied, maar zag ook voldoende exploitatiemogelijkheden. “Assen is een opkomende stad en past daarmee binnen onze scope. Ook is onze doelgroep er ruim vertegenwoordigd.”

Passend binnen de kaders

Bij aanvang stelde Vesteda heldere kaders op voor het te ontwikkelen project: mooi vormgegeven, ruim van opzet, passend in de omgeving, energiezuinig en met de focus op de doelgroep middeldure huur. In het begin was het wat aftasten. “Wat wil de klant, wat biedt Fijn Wonen, begrijpen we elkaar en is er een klik?”, aldus De Jong. Het bleek een match: de woningen pasten binnen de kaders, er werden open gesprekken gevoerd en er bleken keuzemogelijkheden genoeg. Het bouwproces werd vervolgens gefaseerd uitgevoerd, verliep op enkele kanttekeningen na, zeer soepel en leverde een kwalitatief mooi resultaat op. Vesteda richtte ter plaatse een modelwoning in, waarna de bezetting van de huurwoningen vlot opliep. Inmiddels zijn alle woningen verhuurd.

Direct genieten van de zon en de tuin

Eén van de door Vesteda meegegeven kaders betrof de energiezuinigheid van de woning. Bij regulier gebruik dient deze energieneutraal te zijn. Fijn Wonen is zeer vertrouwd met deze materie en richtte de woningen met onder andere zonnepanelen, een warmtepomp, vloerverwarming en een warmteterugwin-installatie energieneutraal in. Daarnaast monitoren wij het energieverbruik en het functioneren van de installaties, zodat wij bewoners van tips kunnen voorzien en defecten tijdig kunnen signaleren en verhelpen. Vesteda is blij met deze handige en toegankelijke service.

Een ander punt waar de belegger erg tevreden over is, is het letterlijk ‘groen afleveren’. Janssen: “De woningen passen qua architectuur mooi in de omgeving. Bij aflevering waren de grasmatten groen en ook de bestrating lag er keurig bij. Het oogde helemaal ‘af’ en dat het een nieuwe wijk betrof, viel dan ook niet direct op. Dat verraste niet alleen ons, maar ook de overige betrokkenen.” Zo konden bewoners na de inhuizing behalve van de woning ook direct van de tuin genieten. “De bewoners geven richting ons aan zeer tevreden te zijn over de woning zelf, de kwaliteit en het afwerkniveau,” vertelt Janssen. “Deze doelgroep maakt bovendien bewust de keuze voor een duurzame, betaalbare en toekomstbestendige woning. Fijn Wonen sluit goed aan bij die behoefte”. Dergelijke berichten stemmen ons positief en geven veel energie!

Tips voor de toekomst

Gedurende het gesprek komen er verschillende punten naar voren waar wij van kunnen leren. Zo heeft Vesteda als belegger andere wensen en belangen dan een woningcorporatie. Doordat zij in de vrije sector verhuren, zijn zij bijvoorbeeld niet gebonden aan de EPV-regeling. “De informatievoorziening vanuit Fijn Wonen kan daar nog beter op aansluiten. Daarnaast zou het bieden van de optie voor een laadpaal voor de elektrische auto een mooie toevoeging aan het pakket zijn”. aldus De Jong.

We'll meet again

Janssen voegt daaraan toe: “Indien er wijzigingen in de planning van het bouwproces zijn, horen we dat graag zo vroeg mogelijk. Dit in verband met de aanlooptijd van onze interne verhuurprocessen. Nu hoorden we het wel op tijd, maar hoe eerder dit bij ons bekend is, hoe beter.” Samenvattend is Vesteda zeker tevreden en werkt zij in de toekomst graag nog eens samen met Fijn Wonen. Dat is voor Fijn Wonen een mooi resultaat: het huidige product voldoet heel goed aan de vraag van de markt en de gegeven feedback biedt eveneens mooie aanknopingspunten voor de toekomst.