Ondertekening contract Wold & Waard

Voor Wold & Waard gaan we in april 2019 aan de slag met een pilotproject voor de renovatie van bestaande woningen naar gasloze NOM-woningen. Hiervoor tekenden we gisteren het contract met Janneke Klijn, directeur van woningcorporatie Wold & Waard. Samen met Jorritsma Bouw, Dijkstra Draisma en Breman Service-Nijhuis Bouw worden met de pilot in totaal 48 woningen gerenoveerd. Fijn Wonen levert voor deze pilot 16 woningen, met een warmtevraag kleiner dan 30 kWh per m2, af in Grijpskerk. Het zijn de eerste woningen van een paar 100 die in de komende jaren energiezuinig worden gemaakt.