De Fijn-woningen presteren goed!

De uitkomsten van de energiemonitoring van onze Fijn Woningen over het kalenderjaar 2017 zijn bekend en gepresenteerd door onze data-analisten. Deze EPV-rapportages, waarin de energieprestaties worden weergeven, laten mooie cijfers zien!

Data op detailniveau

Fijn Wonen is met de eigen data-analisten klaar voor de toekomst. De data-analisten zorgen ervoor dat de prestatie ook werkelijk wordt gehaald. We kunnen net dat beetje extra doen voor onze klanten. Naast dat we zelf controleren wat wij beloven, bieden we nazorg aan de klant en bouwen wij zo een duurzame relatie op.

Onze data-analisten kunnen op detailniveau uitlezen wat de installaties doen. Dit is uniek en het geeft waardevolle informatie om bewoners te coachen. Met de data uit de installaties worden storingen eerder gesignaleerd, zodat deze eerder worden verholpen. Soms is de storing al verholpen, voordat de bewoner het zelf signaleert. Onze collega-bedrijven kunnen in veel gevallen alleen zien dat een installatie meer of juist minder heeft verbruikt, maar niet waarom.

Het voordeel is vooral ook dat de storing al verholpen is, voordat de bewoner het zelf signaleert.

Rapportages voor onze klant

Inmiddels zijn de corporaties voorzien van de EPV-rapportages en zijn alle woningen afgemeld bij de RVO. Onze klanten zien nu ook voor de eerste keer een totaalbeeld van hoe de woningen werkelijk presteren op jaarbasis.