BlogsNul-op-de-meter
20-2-2024Door Fijn Wonen

Om Nederland steeds duurzamer te maken, stimuleert de regering het aanschaffen van zonnepanelen door teruggeleverde stroom te subsidiëren. Dit terugleveren gaat volgens een officiële salderingsregeling. Op dit moment kan een huishouden alle opgewekte stroom die zij terugleveren aan het stroomnet aan het eind van het jaar wegstrepen tegen de afgenomen stroom uit het elektriciteitsnet. Dit is voordelig, want op deze manier krijgt een huishouden dus ca. evenveel geld voor de terug geleverde stroom als voor de afgenomen stroom.

Eerder werd er gesproken over het langzaam afbouwen van deze salderingsregeling maar op 13 februari 2024 heeft de Eerste Kamer het voorstel van demissionair minister Jetten om de salderingsregeling vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen, afgewezen. Met andere woorden: de salderingsregeling blijft (voorlopig) bestaan.
 

En ook al blijft de regeling voorlopig gewoon bestaand, geven we je in deze blog toch graag alvast uitleg over wat er mogelijk nog veranderd in de toekomst en hoe huishoudens met zonnepanelen hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen.

Salderen

Salderen is in 2004 het leven in geroepen om zonnepanelen financieel aantrekkelijker te maken voor huishoudens. In de lente en zomer wekt een huishouden vaak meer energie op dan nodig is (door de vele zonne-uren). De opgewekte stroom die niet wordt gebruikt door de woning, wordt terug geleverd aan het net. In de wintermaanden is het vaak omgekeerd: een huishouden verbruikt dan meestal meer stroom dan dat de zonnepanelen opwekken. Daarom besloot de overheid dat je elke kWh die je per jaar terug levert, kunt aftrekken van de kWh’s die je afneemt van het net en dat, dát noemen we dus salderen. Je kunt maximaal 100% van je verbruik salderen. Dus: als je op jaarbasis meer terug levert aan het net dan dat je verbruikt van het net, kan je dat verschil niet salderen. Voor dat overschot hanteert jouw energieleverancier een andere terugleververgoeding die buiten de salderingsregeling valt. De percentages van wat een huishouden in de toekomst nog zou mogen salderen, zijn te zien in tabel 1. Deze mogelijke verandering betekent dat een huishouden voortaan voor de terug geleverde stroom een teruglevertarief ontvangt. Voor het afnemen van stroom betaald een huishouden een afnametarief. Het verschil tussen deze twee tarieven zorgt ervoor dat een huishouden in de toekomst wellicht moet bijbetalen voor stroom. 

Tabel 1: Afbouw salderingspercentage
 

Jaar - Percentage dat je mag salderen

2020 - 100%

2021 - 100%

2022 - 100% 
2023 - 91% 
2024 - 82% 

2025 - 73% 

2026 - 64% 

2027 - 55% 

2028 - 46% 

2029 - 37% 

2030 - 28% 

2031 en later - 0%

 

Impact op bewoners

Het eventueel nog wijzigen van de salderingsregeling heeft invloed op onze Fijn Wonen-bewoners. Zo worden er regelmatig op veel van onze woningen genoeg zonnepanelen gelegd om voldoende stroom op te wekken voor het totale verbruik, we spreken dan van een Nul-op-de-Meter-woning (NOM). Meer informatie over dit energieconcept vind je hier. Een gemiddelde Fijn Wonen-woning verbruikt ongeveer 4500 kWh per jaar aan stroom. Van de stroom die een woning opwekt, wordt gemiddeld 22% direct in de woning gebruikt. De andere 78% levert de woning terug aan het stroomnet. Een gemiddelde Fijn Wonen-woning saldeert ongeveer 3510 kWh (78% van 4500 kWh) per jaar.

Voor het jaar 2025 is een gemiddeld Fijn Wonen-huishouden € 13,43 per maand extra kwijt voor het betalen aan de stroomrekening. Hier volgt de berekening daarvan:

In 2025 mag een huishouden 73% (zie tabel 1) van de 3510 kWh die het saldeert (zie alinea hierboven) salderen. Hier komen geen extra kosten uit. 27% van 3510 kWh (dat is 948 kWh) lever je terug aan het stroomnet en mag je helaas niet (meer) salderen. Een huishouden ontvangt hiervoor € 66,36 (948 kWh x € 0,07). Echter, op een ander moment in het jaar neem je dezelfde hoeveelheid stroom weer af. Een huishouden betaald dan € 227,52 (948 kWh x € 0,24). Netto gezien moet een huishouden dus € 161,16 (€ 227,52 - € 66,36) bijbetalen in het jaar 2025. En dit komt, zoals hierboven vermeldt is, neer op € 13,43 per maand.

Als de saldering mogelijk helemaal gaat stoppen, komt het bij te betalen maandbedrag zelfs uit op € 43,88, bij gelijkblijvende omstandigheden. Een overzicht per jaargang is hieronder in tabel 2 weergegeven. Hierbij is gerekend met een gemiddelde teruglevering van 3510 kWh voor een NOM-woning en 632 kWh bij een BENG-woning per jaar. BENG staat voor ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ en bevat doorgaans zo'n 3 zonnepanelen op het dak. Meer informatie over dit energieconcept vind je hier. In tabel 2 zijn de gelijkblijvende tarieven van € 0,09 voor teruglevering en € 0,24 voor afname van stroom gebruikt. Dit zijn echter de stroomprijzen van november 2021. Indien de stroomprijzen gaan stijgen de komende jaren, dan zullen de kosten voor de bewoners nog iets hoger zijn.

Tabel 2: Gevolgen afbouw salderingsregeling

Jaar  % Saldering Extra kosten per maand NOM-woning Extra kosten per maand BENG-woning  2023 91% € 4,48 € 0,81 2024 82% € 8,95 € 1,61 2025 73% € 13,43 € 2,42 2026 64% € 17,90 € 3,22 2027 55% € 22,38 € 4,03 2028 46% € 26,85 € 4,83 2029 37% € 31,33 € 5,64 2030 28% € 35,80 € 6,45 2031 0% € 49,73 € 8,95

Wat kan een huishouden doen?

Als huishouden heb je natuurlijk invloed op het stroomgebruik én wanneer deze stroom gebruikt wordt in de woning. Als de salderingsregeling mogelijk i in de toekomst toch afgeschaft wordt, luidt ons advies: gebruik de stroom zoveel mogelijk wanneer de zonnepanelen deze opwekt. Denk hierbij aan een aantal praktische tips:

  • Laat de wasmachine, droger en/of vaatwasser zo veel mogelijk overdag draaien door gebruik te maken van een timer of deze apparaten rond lunchtijd aan te zetten.
  • Als het tijdschema het toelaat, ga overdag onder de douche of in bad.
  • Laad een elektrische auto zoveel mogelijk overdag op als de zon schijnt.
  • Controleer het energiecontract en ga ik zee met een stroommaatschappij die een hoog teruglevertarief hanteert.

Door bovenstaande tips toe te passen, gebruikt de woning de stroom van de zonnepanelen direct zoveel mogelijk en dit kan leiden tot een kostenbesparing van wel 20%. Kijk, dat is fijn voor iedereen!

Alles uit je zonnepanelen op het dak halen?