03-11-2021 Door Bert Heijnen
Om Nederland duurzamer te maken, stimuleert de regering het aanschaffen van zonnepanelen door terug geleverde stroom te subsidiëren. Dit terugleveren gaat volgens een officiële salderingsregeling. Op dit moment kan een huishouden alle opgewekte stroom, deze stroom komt van de zonnepanelen op het dak, die zij terugleveren aan het stroomnet aan het eind van het jaar wegstrepen tegen de afgenomen stroom uit het elektriciteitsnet. Dit is voordelig, want op deze manier krijgt een huishouden dus ca. evenveel geld voor de terug geleverde stroom, als voor de afgenomen stroom. Win-win situatie, zou je zeggen!


Dit besluit is echter nog niet helemaal definitief. Het voorstel is voor de verkiezingen door het kabinet als controversieel bestempeld, wat betekent dat het pas wordt behandeld door het nieuwe kabinet. Dan moet de Tweede Kamer er nog over stemmen. Toch geven we je graag alvast meer uitleg over wat er mogelijk veranderd in de toekomst en hoe huishoudens hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen.


Nieuwe situatie

De overheid heeft besloten om bovenstaande salderingsregeling in stappen af te bouwen, startend vanaf 1 januari 2023. De percentages van wat een huishouden in de toekomst nog wel mag salderen, is te zien in tabel 1. Deze verandering betekent dat een huishouden voortaan voor de terug geleverde stroom een teruglevertarief ontvangt. Voor het afnemen van stroom betaald een huishouden een afnametarief. Het verschil tussen deze twee tarieven zorgt ervoor dat een huishouden in de toekomst moet bijbetalen voor stroom. 

Tabel 1: Afbouw salderingspercentage

Jaar Percentage dat je mag salderen
2020 100%
2021 100%
2022 100%
2023 91%
2024 82%
2025 73%
2026 64%
2027 55%
2028 46%
2029 37%
2030 28%
2031 en later   0%
Impact op bewoners

Het wijzigen van de salderingsregeling heeft invloed op onze Fijn Wonen-bewoners. Momenteel worden er namelijk op veel van onze woningen genoeg zonnepanelen gelegd om voldoende stroom op te wekken voor het totale verbruik, we spreken dan van een Nul-op-de-Meter-woning (NOM). Meer informatie over dit energieconcept vind je hier. Een gemiddelde Fijn Wonen-woning verbruikt ongeveer 4500 kWh per jaar aan stroom. Van de stroom die een woning opwekt, wordt gemiddeld 22% direct in de woning gebruikt. De andere 78% levert de woning terug aan het stroomnet. Een gemiddelde Fijn Wonen-woning saldeert ongeveer 3510 kWh (78% van 4500 kWh) per jaar.

Voor het jaar 2025 is een gemiddeld Fijn Wonen-huishouden € 13,43 per maand extra kwijt voor het betalen aan de stroomrekening. Hier volgt de berekening daarvan:

In 2025 mag een huishouden 73% (zie tabel 1) van de 3510 kWh die het saldeert (zie alinea hierboven) salderen. Hier komen geen extra kosten uit. 27% van 3510 kWh (dat is 948 kWh) lever je terug aan het stroomnet en mag je helaas niet (meer) salderen. Een huishouden ontvangt hiervoor € 66,36 (948 kWh x € 0,07). Echter, op een ander moment in het jaar neem je dezelfde hoeveelheid stroom weer af. Een huishouden betaald dan € 227,52 (948 kWh x € 0,24). Netto gezien moet een huishouden dus € 161,16 (€ 227,52 - € 66,36) bijbetalen in het jaar 2025. En dit komt, zoals hierboven vermeldt is, neer op € 13,43 per maand.

Als de saldering helemaal is gestopt in 2031 komt het bij te betalen maandbedrag uit op € 43,88, bij gelijkblijvende omstandigheden. Een overzicht per jaargang is hieronder in tabel 2 weergegeven. Hierbij is gerekend met een gemiddelde teruglevering van 3510 kWh voor een NOM-woning en 632 kWh bij een BENG-woning per jaar. BENG staat voor ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ en bevat doorgaans zo'n 3 zonnepanelen op het dak. Meer informatie over dit energieconcept vind je hier. In tabel 2 zijn de gelijkblijvende tarieven van € 0,09 voor teruglevering en € 0,24 voor afname van stroom gebruikt. Dit zijn echter de huidige stroomprijzen (november 2021) in de markt. Indien de stroomprijzen gaan stijgen de komende jaren, dan zullen de kosten voor de bewoners nog iets hoger zijn.

Tabel 2: Gevolgen afbouw salderingsregeling

Jaar    % Saldering    Extra kosten per maand NOM-woning    Extra kosten per maand BENG-woning   
2023 91% € 4,48 € 0,81
2024 82% € 8,95 € 1,61
2025 73% € 13,43 € 2,42
2026 64% € 17,90 € 3,22
2027 55% € 22,38 € 4,03
2028 46% € 26,85 € 4,83
2029 37% € 31,33 € 5,64
2030 28% € 35,80 € 6,45
2031 0% € 49,73 € 8,95
Wat kan een huishouden doen?

Als huishouden heb je natuurlijk invloed op het stroomgebruik én wanneer deze stroom gebruikt wordt in de woning. Als de salderingsregeling niet meer van toepassing is, luidt ons advies: gebruik de stroom zoveel mogelijk wanneer de zonnepanelen deze opwekt. Denk hierbij aan een aantal praktische tips:

  • Laat de wasmachine, droger en/of vaatwasser zo veel mogelijk overdag draaien door gebruik te maken van een timer of deze apparaten rond lunchtijd aan te zetten.

  • Als het tijdschema het toelaat, ga overdag onder de douche of in bad.

  • Laad een elektrische auto zoveel mogelijk overdag op als de zon schijnt.

  • Controleer het energiecontract en ga ik zee met een stroommaatschappij die een hoog teruglevertarief hanteert.

Door bovenstaande tips toe te passen, gebruikt de woning de stroom van de zonnepanelen direct zoveel mogelijk en dit kan leiden tot een kostenbesparing van wel 20%. Kijk, dat is fijn voor iedereen!

 

Alles uit de zonnepanelen op het dak halen?