We weten het allemaal: Nederland heeft te maken met een grote woningopgave. Samen moeten we ervoor zorgen dat we snel en verantwoord een thuis kunnen bieden aan alle woningzoekenden in ons land. Maar minstens zo belangrijk is dat we daarbij rekening houden met onze planeet. En dat is precies wat Fijn Wonen doet: want woningbouw kán met minder stikstof.

Om met minder stikstofuitstoot duurzame woningen te realiseren, is een nieuwe manier van bouwen nodig: slimmer, met minder gebruik van grondstoffen en middelen én zo circulair mogelijk. Door de inzet van de nieuwe, gerobotiseerde woningfabriek in Heerenveen maken wij het mogelijk om woningen en appartementen met minder stikstof te realiseren.

Beton storten
Assemblage
Bouwen in een dag

Bouwen op de Fijn Wonen-manier

In de woningfabriek maken we componenten, zoals vloeren, binnenwanden en gevels. Al deze losse elementen worden, voordat ze op transport naar de bouwlocatie gaan, zo goed mogelijk voorbereid: zo zijn bijvoorbeeld de leidingen al in de vloeren verwerkt en de gevels voorzien van ambachtelijk metsel- en voegwerk. Bij de bouw van een traditionele woning zorgt alle aanvoer van materialen voor veel stikstofuitstoot, maar doordat wij kant-en-klare onderdelen op locatie leveren en de transportbeweging zo precies mogelijk inplannen, zijn er minder vervoersbewegingen nodig. Dit resulteert in minder stikstofuitstoot.

In de woningfabriek hebben we tevens een eigen betoncentrale: we ontwikkelen onze eigen mengsels, waarmee we al een CO2-reductie van 60% hebben gerealiseerd t.o.v. regulier beton. En dat is pas het begin: uiterlijk in 2030 werken wij per saldo CO2-neutraal. Niet normaal, toch?!

Woningfabriek vanuit de lucht
Woningfabriek
De woningfabriek

Woningfabriek voor de toekomst

Naast dat ons productieproces duurzaam is, is de woningfabriek zelf dat ook. Zo is onder andere de staalconstructie van de woningfabriek losmaakbaar en bovendien onbehandeld om hergebruik in de toekomst te garanderen. Het beton dat voor de vloer in de woningfabriek gebruikt is, is gemaakt van herwonnen grind en zand uit oud beton. Daarnaast is de woningfabriek all-electric en wordt deze verwarmd met restwarmte uit het productieproces en bodembronnen. Daarmee wordt de fabriek voorzien van 100% groene energie. Ook onze droogkamers voor de elementen verwarmen we all-electric; daarmee hebben we een wereldprimeur! Tot slot vangen we regenwater op en zetten we dit in bij de productie van het beton. 

Meer weten over onze nieuwe manier van bouwen?

Download het whitepaper

Minder stikstof door transport:

  • Alle elementen worden op volle transporten kant-en-klaar aangeleverd op de bouw;
    hierdoor hebben we minder transportbewegingen en daardoor ook minder CO2-uitstoot per woning.
  • De elementen zijn geoptimaliseerd qua vervoersafmetingen.
  • Materialen en grondstoffen die nodig zijn in de fabriek kunnen via het kanaal aangeleverd worden.

Meer weten over hoe wij bouwen met minder stikstofuitstoot?

Logo Fijn Wonen

Fijn Wonen

Weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem contact met ons op.