Beetsterzwaag | 18 woningen

Voor woningcorporatie Elkien realiseren wij 18 sociale huurwoningen van het type 101 in Beetsterzwaag. De woningen die worden gerealiseerd zijn ENG-woningen (Energie Neutraal Gebouw) en dit zorgt ervoor dat de bewoners energiezuinig(er) kunnen leven.