Noordwolde | 12 NOM-woningen

Aan de Pitrietstaat zijn 12 NOM-woningen gerealiseerd voor Woningstichting Weststellingwerf. Het gaat om drie blokken van vier woningen van het type 101.

Het gebied

Noordwolde