InspiratieBlogsCirculair bouwenFijn voor iedereen
6-11-2023Door Fijn Wonen
De woningnood in Nederland is groot. Ook in Noord-Holland is er een grote vraag naar sociale huurwoningen. Dit geldt voor permanente woningen, flexwoningen en appartementen. Om aan deze vraag te voldoen, werken acht woningcorporaties samen in de NH Bouwstroom. Het collectief selecteerde zes bouwpartners, waarvan Fijn Wonen er één is.
Samen een steentje bijdragen

De komende jaren dragen we ons steentje bij door honderden appartementen te realiseren. Daarbij richten we ons niet alleen op sneller, beter en meer betaalbaar bouwen, ook het ontwikkelproces en de samenwerking tussen de verschillende partners willen we verbeteren en versnellen. Naast Fijn Wonen is ook Hillen en Roosen geselecteerd voor de gestapelde appartementen. Het assortiment van deze bouwers is complementair. Daarmee kunnen ze deze opgave samen aan.

Geselecteerd worden voor de NH Bouwstroom geeft veel voldoening. Het maakt alle inspanningen meer dan waard
Geselecteerd worden voor de NH Bouwstroom geeft veel voldoening. Het maakt alle inspanningen meer dan waard
Popke Veenstra
Accountmanager Fijn Wonen, regio Noord-Holland
Meer en beter met minder

Maar misschien nog wel belangrijker: het vertrouwen wat al deze partners in Fijn Wonen hebben, laat zien dat wij met goede dingen bezig zijn. ''We kijken er enorm naar uit om de eerste appartementen uit onze woningfabriek in Noord-Holland te gaan plaatsen.'' Het motto waarmee Fijn Wonen dat doet, luidt 'Meer en beter met minder'. ''We zijn blij en trots dat Fijn Wonen zijn jarenlange ervaring met modulair en fabrieksmatig bouwen wil delen en inzetten in de NH Bouwstroom”, zegt Harry Platte, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Parteon. “De zes producenten gaan samen met de acht corporaties de bouwketen vernieuwen. Hier zijn ook gemeenten voor nodig. Gelukkig hebben de eerste gemeentes zich al aangemeld. De kennis die wij binnen de Bouwstroom opdoen, komt vervolgens ten goede aan betere producten en snellere processen. Volgens mij past dit perfect bij het motto: meer en beter met minder!''

Dit zijn de woningcorporaties van de Noord-Hollandse Bouwstroom

Dit zijn de bouwpartners van de Noord-Hollandse Bouwstroom

Meer weten over de NH Bouwstroom?