Gennep | 36 BENG woningen

Aan de Rijssenbeeklaan op het Pagepark in Gennep realiseren we in totaal 36 koopwoningen. Deze woningen zijn onderverdeeld in 2 blokjes van 6 201-woningen en daarnaast 24 levensloopbestendige (LLB) woningen van het 101 woningtype. Alle woningen zijn inmiddels verkocht.

Locatie

Locatie Pagepark Gennep
Rob Peperzak proost in Gennep

Proosten en polaroids: laat de bouw in Gennep maar beginnen

Op woensdag 13 april is er gestart met de bouw van 36 Fijn Wonen-woningen aan de Rijssenbeeklaan in Gennep. Dit project is het sluitstuk van de gebiedsontwikkeling van het Pagepark op het voormalige Page-terrein. In aanwezigheid van o.a. wethouder Rob Peperzak en Jan Herm Bouwhuis van Fijn Wonen werden de toekomstige bewoners van deze woonwijk uitgenodigd op locatie om te proosten en om, op ludieke wijze, de gloednieuwe buren beter te leren kennen.