NieuwsDe Loskade
9-11-2017Door Baukje van der Vlugt

De woonwijk van de toekomst staat in Groningen

Wie neemt plaats in de circulaire economie in Groningen en gaat zo een bijdrage leveren aan de woonwijk van de toekomst aan De Loskade? Die vraag stelde Van Wijnen maandag 6 november tijdens een workshop in de Waste Shelter van kunstenares Claudy Jongstra op het Waagplein in Groningen.

De Waste Shelter

De Waste Shelter betrof het tijdelijke onderkomen van de kunstenares waar zij haar project Farm of The World tien dagen tentoonstelde. Het project gaat over de waarden van het platteland, (bio)diversiteit, een levendige circulariteit. Jongstra: ‘Met alles wat we doen, willen we bijdragen aan een betere toekomst voor mens en natuur.’ Van Wijnen trok de Waste Shelter op uit remontabele onderdelen van het Fijn Wonen-concept en sloot zo aan bij het gedachtegoed van dit kunstproject. Hiermee was de brug naar De Loskade, Van Wijnen en daarmee Fijn Wonen snel geslagen.

Onze ambassadeurs

Claire en Jaap zijn onze ambassadeurs. Zij volgen de ontwikkelingen op het Suikerfabrieksterrein richting een circulaire economie op de voet. Het terrein ademt nog de industriële geschiedenis en herinnert aan het arbeidersleven in de suikerstad Groningen. Nu roept zij om een nieuwe bruisende bestemming: vernieuwende technieken en ideeën als 3d printing en remontabele huisvesting bieden duurzame, circulaire en vooral meer betaalbare vormen van huisvesting. Zo anticiperen wij op de aantrekkende economie, de tekorten op de woningmarkt en het nieuwe werken. Jaap en Claire hopen al snel buiten dit Living Lab de vruchten te plukken van deze innovaties voor de toekomst.

Wij nodigen creatieve ondernemers uit om gezamenlijk te werken aan de uitdagingen van nu en in de toekomst. Wil je meewerken of meer weten over De Loskade? Lees alles op de website van De Loskade

Meedoen

Peter Hutten, destijds regiodirecteur van Van Wijnen Noord roept ondernemers op om mee te doen met de realisatie van de woonwijk van de toekomst. “Het gaat niet alleen om wonen en werken maar ook om zaken als mobiliteit, recreatie en educatie. Bijdragen van klein tot groot zijn welkom.” Koninklijke Oosterhof Holman is de eerste ondernemer die zich heeft aangesloten bij het project. Wij willen samen met Van Wijnen zowel de ondergrond als de bovengrond volledig energieneutraal inrichten. Ook onderzoeken we hoe we vrijgekomen materialen binnen onze projecten kunnen hergebruiken op De Loskade. Het partnerschap met Van Wijnen betekent voor ons weer een goede stap richting een circulaire wereld. Wij gaan voor 100 procent circulair in 2030,” aldus Harm Beerda, CEO van Koninklijke Oosterhof Holman.